Language:

Mesaj

Cercetare Arheologică

Cercetare Arheologică

 

PROIECT

CONŢINUT

1. Porolissum Forum Project (John Cabot University, Roma, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău=MJIAZ)

Cercetarea Forumului municipiului roman Porolissum, inima oraşului, situat la sud de castrul de pe Dealul Pomet (în derulare din anul 2004). www.porolissum.org

2. Mithras Project (UBB-Cluj, HU-Berlin, BMGE-Budapesta, FHE-Erfurt, UK-Köln)

Cercetarea clădirii aşa-zisului templu subteran Mithraeum amplasat la vest de clădirea comandamentului Principia (2009-2012, în derulare).

3. Necropolis Porolissensis Project (Universitatea Babeş-Bolyai Cluj)

Investigaţii în necropola romană a oraşului Porolissum amplasată pe dealul Ursoieş, în vederea completării cercetărilor anterioare şi a stabilirii ritului şi ritualurilor funerare ale comunităţilor romanne de la Porolissum (2006-2009, finalizat, www.porolissumproject.ro ).

4. Proiect Clădiri Târzii din Castru
(Institutul de Arheologie şi Istoria Artei-Cluj-IAIA)

Continuarea cercetării începute în campanile din anii 70 pentru stabilirea cronologiei şi evoluţiei amenajărilor romane din preajma Porţii Praetoria (în derulare din 2010).

5. Proiect Porolissum în evul mediu (MJIAZ, UBB Cluj)

- Cercetarea Mănăstirii Sf. Margareta de Meseş şi a necropolei din jurul acesteia, amenajată probabil în dreptul Porţii Principalis Dextra (în derulare, cu întrerupere, din 2009 )
- Cercetarea chiliilor de pe Dealul Cămnin şi Viile Jacului în vederea studierii fenomenului monahal din arealul Porolissum-ului (în perspectivă 2011).

6. Proiect Porolissum preroman (MJIAZ)

- Continuarea cercetărilor pe Măgura Moigradului în vederea stabilirii caracterului sitului arheologic în epoca dacică clasică (în derulare începând cu 1984).
- Continuarea cercetărilor în fortificaţia preistorică de pe Dealul Cămnin pentru stabilirea etapelor şi tehnicilor de realizare a amenajărilor defensive (în perspectivă 2011)

7. Proiect Apeductul Roman (MJIAZ)

- valorificarea cercetărilor anterioare din zona şirului de piloni şi prospecţiuni în zona bazinelor de apă romane (1996-1997 şi în perspectivă).

8. Proiect de evaluare de teren (MJIAZ)

Prospecţiuni geofizice şi sondaje pentru evaluarea zonei dintre dealurile Pomet şi Ferice (din zona Tăul Bivolilor) în vederea valorificării turistice a terenului şi amenajării unei zone de agrement (în perspectivă 2011).

9. Proiect de cercetare a zonei de intrare în oraşul roman (MJIAZ, IAIA Cluj) prevăzut în Proiectului Traseul Castrelor

- Finalizarea cercetării fortificaţiei de vamă, a porţii şi a zidului de incintă din zona intrării în oraşul Porolissum (în perspectivă 2012)

10. Proiect cercetare Vicus castru de pe Dealul Pomet (MJIAZ)

- Continuarea cercetării clădirilor civile din dreptul castrului de pe Pomet şi dinspre terasa templelor (în continuare)

11. Proiect Amfiteatru (prevăzut în Proiectului Traseul Castrelor; UBB Cluj)

- Continuarea cercetărilor anterioare în vederea valorificării monumentului pentru organizarea de evenimente (în perspectivă 2012)

12. Municipiul Porolissum (MJIAZ, Universitatea Catolică din Nijmegen, Olanda)

Măsurători geofizice executate în partea sudică a Dealului Pomet pentru stabilirea planimetriei oraşului roman Porolissum (finalizat 1997).

13. Forumul Municipiului Porolissum (MJIAZ, Institutul de Arheologie din Nitra, Slovacia)

Măsurători geofizice executate în partea sudică a Dealului Pomet pentru stabilirea planimetriei Forum-ului oraşului roman Porolissum (finalizat 1998).

14. Harta geofizică a siturilor romane de pe teritoriul Daciei-ROMMAP (UBB Cluj, MJIAZ)

Scopul principal al proiectului este acela de a carta siturile romane din Dacia, civile şi militare pentru crearea unei harţi generale, dar şi de detaliu pentru fiecare sit studiat. (2007-2009, finalizat, http://hiphi.ubbcluj.ro)