Language:

Mesaj

Istorie - Pagina 2

 

Cercetările arheologice realizate în aceşti ultimi 30 de ani la Porolissum, au fost completate în mod fericit cu lucrările de conservare – in situ – a tuturor zidurilor clădirilor cercetate, peste 1.000m liniari de zidărie romană conservată “in situ” constituindu-se, aici, la Porolissum unul dintre cele mai întinse muzee arheologice aflate în aer liber din România. Amplasată în mijlocul trecătorii Poarta Meseşeană pe platoul dealului Pomet, deal care reprezintă înălţimea cea mai mare a zonei (501m altitudine), centrul roman Porolissum, prin lucrările de conservare realizate aici, a devenit cel mai important centru turistic pentru această zonă de nord-vest a României.

Întreaga suprafaţă de peste 300 ha. a rezervaţiei arheologice este liberă, neafectată de clădiri mai târzii, din epoca medievală, modernă sau contemporană, zidurile romane fiind acoperite doar de câţiva zeci de centimetri de pământ.

La Porolissum se pot foarte bine cerceta toate elementele componente ale unei fortificaţii romane, ale unei aşezări civile de lângă castru (vicus militar) sau ale unui oraş roman cu toate elementele sale - forum, curia, macellum, ziduri de incintă, tramă stradală, porţi de intrare, vama imperiului sau o necropolă romană. Întreaga zonă care cuprinde templele, casele de locuit, porţile castrului mare, principia castrului mare, cei cca. 500 ml. de tramă stradală decopertată, amfiteatrul conservat integral, peste 200 ml. ziduri de incintă de la castrul mare conservaţi, toate aceste monumente sunt conservate – in situ – şi zona este amenajată cu trasee, tăbliţe indicatoare şi descrierea fiecărui monument în lb.română şi lb.engleză, devenind un uriaş muzeu în aer liber. A fost restaurată integral porta praetoria a castrului de pe Pomet, singura reconstituire, de acest gen, din Europa centrală şi de sud-est. Este un element de referinţă pentru grupurile de turişti care vizitează complexul arheologic. Imaginea acestei reconstituiri figurează în importante lucrări despre limes-ul Imperiului Roman (D. Breeze, Limes of Roman Empire).