Language:

Mesaj

Amfiteatrul


Amfiteatrul de la Porolissum este cea mai mare clãdire publicã cunoscutã în Dacia Romanã. Amfiteatrul de la Porolissum a fost construit iniţial din lemn în timpul împãratului Hadrian, apoi demolat şi refãcut în piatrã în anul 157 p.Chr. cu sprijinul indirect al împãratului Antoninus Pius.

 

In Amfiteatrul de la Porolissum se organizau spectacole cu ocazia unor zile festive: lupte de gladiatori (munera), vânãtoare de animale (venatio), acrobaţii, jocuri scentice mitologice, sau chiar execuţii publice. Dreptul de a ţine spectacole era acordat unor aşezãri mai importante prin hotãrârea senatului de la Roma.

  • Dimensiunile clãdirii: 84.50 x 73.70 m
  • Dimensiunile arenei: 66.50 x 51.20 m
  • Capacitatea: cca. 5500 spectatori.
  • Componentele clãdirii: A-arena, B-tribuna, C-poarta principalã (porta pompae), D-poartã de acces, E,F-lojã oficialã şi anexe, G-lojã, H-încãpere subteranã cu coridor de acces subteran, I-sanctuar dedicat zeiţei Nemesis, zeiţa dreptãţii, echitãţii, dar şi protectoare în primejdii şi în lupte (adoratã mai ales de militari şi gladiatori), J-încãpere sub lojã cu acces separat.