Language:

 
Român? (România)English (United Kingdom)

 

Castrul roman de pe dealul Citera

În castrul de pe dealul Citera cu dimensiunile de cca. 110 x 90 m a sta?ionat o trup? special? de lupt?tori pentru spa?iile deschise din câmpie. Citeşte mai mult...

 

Vama

Vama - construc?ia în care a func?ionat postul vamal de la Porolissum - este prima de acest fel cunoscuta în Imperul Roman. Citeşte mai mult...

 

Via Decumana

Drum în structura intern? a castrului ce asigura leg?tura între cl?direa comandamentului ?i porta decumana. A fost construit din dale de piatr? a?ezate pe o infrastructur? de nisip ?i prundi?. Era delimitat lateral de rigole pentru evacuarea apei pluviale.

 

Templul zei?ei Nemesis

Nemesis este zei?a dreptă?ii, echită?ii, a norocului ?i a destinului. Ea putea influen?a soarta celor care erau frecvent pu?i în fa?a mor?ii ?i a pericolelor, era adorată în special de solda?i ?i gladiatori. Atfel, zei?a este strâns legată de lumea amfiteatrelor. Citeşte mai mult...

 

Cl?dire publică din vicus-ul militar

Cl?dire publică din vicus-ul militar, amplasată în vecinătatea templului lui Liber Pater ?i mai apoi a lui Bel. Edificiul este apreciat ca fiind loc de adunare pentru adoratorii celor doi zei ?i a fost construit la sfâr?itul sec. II, începutul sec. III p.Chr. Citeşte mai mult...

 

M?gura Moigradului

Deal de origine vulcanic?, o masiv? mas? de piatr? (andezite, granite, etc.) care este exploatat? în prezent de o carier? situat? pe versantul de S-V al dealului,

Citeşte mai mult...
 

Via Praetoria

Drum în structura intern? a castrului ce asigura leg?tura între Porta Praetoria ?i cl?direa comandamentului.

A fost realizat din dale de piatr? pe o infrastructur? de nisip ?i prundi? si reprezint? unul dintre cele mai importante drumuri interne ale castrului.

Citeşte mai mult...
 

Templul lui Jupiter Optimus Maximus Diolichenus ?i cârcium?

Complex  de  cl?diri

Citeşte mai mult...
 

Clădiri spa?ii comerciale

Clădiri din vicus-ul militar destina?ia edificiilor a fost în principal cea de spa?iu comercial (prăvălii). Activitatea de comer? s-a desfă?urat însă în structura unei clădiri locuin?ă. Citeşte mai mult...

 

Cimitirul (NECROPOLA)

În anii 50 ?i mai apoi între 2006 ?i 2010 au fost effectuate cercet?ri arheologice în cimitirul a?ez?rii romane de la Porolissum, situat în hotarul satelor Moigrad ?i Jac.

Citeşte mai mult...
 

Porta Decumana

Poart? de acces în castru, amplasat? pe latura din spatele cl?dirii comandamentului era caracterizat? prin dou? bastioane cu ie?indul semirotunjit, ce flancau accesul spre castru. Citeşte mai mult...

 

Cl?dire-locuin??

Cl?dire-locuin?? ce f?cea parte din a?ezarea civil?(vicus) a castrului. Construit? cu zid de piatr? ?i acoperi? cu învelitoare din ?igle ?i olane edificiul prezenta un porticus. Înc?perile dinspre drum erau spa?ii comerciale - pr?v?lii, ce aveau la subsol pivni?e ca spa?ii de depozitare a produselor marf?. Citeşte mai mult...

 

Granita Romana (LIMESUL)

Mun?ii Mese? constituie o barier? între podi?ul înalt al Transilvaniei la est ?i câmpia joas? a Tisei spre vest. Acest lan? muntos, lung de cca. 80-100 km, era prev?zut cu mai multe locuri de trecere dintr-o parte în alta, fie pe v?i, fie pe culmi. În dreptul localit??ii Moigrad se afl? cea mai larg? ?i cea mai accesibil? trecere între aceste dou? zone, care a fost utilizat? din cele mai vechi timpuri pentru comer? ?i deplas?ri de trupe.

Citeşte mai mult...
 

Porta Principalis Sinistra

Poart? de acces în castru amplasat? pe latura sa stang?, este caracterizat? prin dou? bastioane cu ie?indul semicircular, ce flancau accesul simplu spre fortifica?ie.Construite în piatr?, bastioanele aveau parter ?i etaj, ce se ridica deasupra zidului de incint? care era crenelat. Cele dou? bastioane aveau acoperi? cu învelitoare de ?igle ?i olane.

 

Tronson al Drumului Imperial

Tronson al drumului imperial ce lega ora?ul Porolissum, capitala provinciei Dacia Porolissensis de Napoca (Cluj-Napoca), Potaissa (Turda), Apullum (Alba Iulia), Ulpia Traiana Sarmisegetusa, Tibiscum (Caransebe?), Drobeta Turnu Severin ?i peste podul de la Drobeta, de Roma. Citeşte mai mult...

 

Porta Praetoria

Porta Praetoria - poart? de acces în castru, se g?sea pe latura din fa?a cl?dirii comandamentului ?i era orientat? spre zona de responsabilitate a trupelor cantonate în castru, respectiv spre grani??. Citeşte mai mult...

 

Cl?dire-locuin??

Cl?dire-locuin?? ce f?cea parte din a?ezarea civil? (vicus) a castrului. Construit? cu zid de piatr? ?i acoperi? cu învelitoare din ?igle ?i olane edificiul prezenta un porticus. Citeşte mai mult...

 

Principia

Principia (cl?direa comandamentului) reprezint? construc?ia de referin?? a castrului.

Edificiul monumental, pozi?ionat central în structura intern? a fortifica?iei principia avea o curte interioar? pavat? cu înc?peri ?i potice laterale.

Citeşte mai mult...
 

Cele dou? cl?diri de locuit

Cele dou? cl?diri de locuit, cu 4 ?i 7 camere dintre care 3 ?i 5 erau înc?lzite prin sistemul de circula?ie a aerului cald pe sub podea, sunt amplasate de-a lungul drumului principal al ora?ului POROLISSUM ?i apar?in unui cartier reziden?ial. Citeşte mai mult...

 

Bazin de ap?

Bazin de ap? – (situat la 490m altitudine) - ini?ial un grânar (horreum) - construc?ie care a fost transformat? ulterior într-o cistern?. Citeşte mai mult...

 

Cl?dire Re?edin?? Familial?

Cl?dire re?edin?? familiar? compus? din 5 camere dintre care, 3 sunt înc?lzite cu sistemul de înc?lzire de tip hypocaustum (aer cald care circul? pe sub podea). Citeşte mai mult...

 

Turn de col? de nord

Element de sistem defensiv a castrului amplasat în col?ul de nord. Turnul se prezint? sub forma unui bastion impozant ce marca col?ul fortifica?iei. Citeşte mai mult...

 

Porta Principalis Dextra

Poart? de acces în castru, amplasat? pe latura sa dreapt?. Poarta era caracterizat? prin dou? bastioane cu ie?indul semicircular, ce flancau accesul simplu în fortifica?ie. Construite în piatr? bastioanele, aveau parter ?i etaj ce se ridicau deasupra zidurilor de incint? care era crenelat. Acoperi?ul celor dou? bastioane era format de o învelitoare din ?igle ?i olane.

 

Via Principalis

Drum în structura intern? a castrului, ce asigura leg?tura între cele dou? por?i principales. A fost construit din dale de piatr? a?ezate pe o infrastructur? de prundi? ?i nisip. Era delimitat lateral de rigole, pentru evacuarea apei pluviale.