Language:

 
Român? (România)English (United Kingdom)

 

Descoperire arheologic?

Descoperire arheologic? fabuloas? în zona sacr? de la Porolissum.

Surpriza de sub capacul de o ton? ?i jum?tate

Premier? în istoria cercet?rilor arheologice din Complexul Arheologic Porolissum, din S?laj. Un sarcofag din calcar cioplit, vechi, probabil de aproape 2.000 de ani, a fost descoperit în zona sacr? din complex.

 

Citeşte mai mult...

 

Festivalul Zilele Romane 2010

 

 

Pentru întâia oar? la Porolissum s-a desf??urat FESTIVALUL ZILELE DACO-ROMANE duminica 1 august 2010.

Citeşte mai mult...

 

Festivalul Zilele Romane 2013

Membrii mai multor trupe de reconstituire istoric? din ?ar? ?i din Ungaria, echipa?i asemeni solda?ilor romani s-au ‘înfruntat’, la finalul s?pt?mâni, cu echipe costumate în lupt?tori daci, la castrul roman de la Moigrad, în cadrul celei de-a IX-a edi?ii a Festivalului Roman Zal?u Porolissum.  Evenimentul s-a desf??urat la Zal?u ?i la castrul roman de la Moigrad, pe parcursul a patru zile, de joi, 5 septembrie, pân? duminic?.

Citeşte mai mult...

 

Festivalul Zilele Romane 2012

În anul 2012 Festivalul Roman Zal?u Porolissum a avut loc în 21 - 23 septembrie. Solda?i, gladiatori, vestale, dansatoare, locuitori ai vechiului Imperiu Roman au putut fi v?zu?i plimbându-se, demonstra?iile de lupt? ale legiunilor sau cohortelor sunt spectacole în care istoria poate fi atins? ?i încercat?. Echipamentele de lupt? sunt o realitate,

Citeşte mai mult...

 

Festivalul Zilele Romane 2011

În anul 2011, spectacolul vie?ii antice a avut ca noutate absolut? un ceremonial de nunt? roman?. Pasiona?i de istorie antic?, ei au decis s? dea culoare antic? ceremonialului oficial: participan?ii la c?s?toria civil? au fost îmbr?ca?i în costume de inspira?ie antic?.

Citeşte mai mult...

 

Festivalul Zilele Romane 2008

 

 

În acest an la Porolissum a fost vernisat?, în Porta Praetoria, Expozi?ia Romanitate la Porolissum. Au avut loc ?i prezentarea forma?iei de lupta-Legio XV Apollinaris, lupte de gladiatori (Familia Gladiatoria Panonnica),prezentarea asocia?iei Terra Dacica Aeterna un ritual dacic de înmormântare, dans ritualic New Style, lupte dintre daci ?i romani,

Citeşte mai mult...

 

Festivalul Zilele Romane 2007

 


Festivalul Interna?ional Zilele Romane s-a desf??urat ?i la Porolissum în 17 iunie. Edi?ia acestui an a reunit arti?ti din ?ar? ?i str?in?tate. A avut loc parada solda?ilor romani ?i demonstra?ii de lupte (solda?i romani ?i gladiatori din Ungaria), trupe de lupt?tori maghiari din zorii evului mediu, spectacole de teatru,

Citeşte mai mult...

 

Festivalul Zilele Romane 2009


Cea de-a cincea edi?ie a Festivalului "Zilele Romane" a avut loc în perioada 1-2 august. La Complexul Arheologic Porolissum reprezenta?iile au fost oferite de trupele de "lupt?tori" daci – Terra Dacica Aeterna – ?i romani – Savaria din Ungaria, completate de un spectacol regizat ?i pus în scen? de Muzeului Jude?ean de Istorie ?i Art? Zal?u. În ultima zi a festivalului, la Porolissum a fost organizat un cortegiu dionisiac (ritual p?gân dedicat lui Dyonissos-Bacchus, zeul vinului în mitrologia greco-romana),

Citeşte mai mult...

 

Festivalul Zilele Romane 2006

 

Pe parcursul festivalului, Legiunea XV Apollinaris a efectuat mai multe demonstra?ii de lupt? ?i de trageri cu arcul. De asemenea, la Porolissum au avut loc "b?t?lii" cu cai ?i care romane de lupt?, precum ?i o parad? militar? a solda?ilor din cadrul legiunii.

Citeşte mai mult...