Language:

 
Român? (România)English (United Kingdom)

 

Cl?dire publică din vicus-ul militar, amplasată în vecinătatea templului lui Liber Pater ?i mai apoi a lui Bel. Edificiul este apreciat ca fiind loc de adunare pentru adoratorii celor doi zei ?i a fost construit la sfâr?itul sec. II, începutul sec. III p.Chr.

Citeşte mai mult...

 

Clădiri din vicus-ul militar destina?ia edificiilor a fost în principal cea de spa?iu comercial (prăvălii). Activitatea de comer? s-a desfă?urat însă în structura unei clădiri locuin?ă.

Citeşte mai mult...

 

Cl?dire-locuin??

Cl?dire-locuin?? ce f?cea parte din a?ezarea civil?(vicus) a castrului. Construit? cu zid de piatr? ?i acoperi? cu învelitoare din ?igle ?i olane edificiul prezenta un porticus. Înc?perile dinspre drum erau spa?ii comerciale - pr?v?lii, ce aveau la subsol pivni?e ca spa?ii de depozitare a produselor marf?.

Citeşte mai mult...

 

Tronson al Drumului Imperial

Tronson al drumului imperial ce lega ora?ul Porolissum, capitala provinciei Dacia Porolissensis de Napoca (Cluj-Napoca), Potaissa (Turda), Apullum (Alba Iulia), Ulpia Traiana Sarmisegetusa, Tibiscum (Caransebe?), Drobeta Turnu Severin ?i peste podul de la Drobeta, de Roma.

Citeşte mai mult...

 

Cl?dire-locuin??

Cl?dire-locuin?? ce f?cea parte din a?ezarea civil? (vicus) a castrului. Construit? cu zid de piatr? ?i acoperi? cu învelitoare din ?igle ?i olane edificiul prezenta un porticus.

Citeşte mai mult...

 

Cele dou? cl?diri de locuit

Cele dou? cl?diri de locuit, cu 4 ?i 7 camere dintre care 3 ?i 5 erau înc?lzite prin sistemul de circula?ie a aerului cald pe sub podea, sunt amplasate de-a lungul drumului principal al ora?ului POROLISSUM ?i apar?in unui cartier reziden?ial.

Citeşte mai mult...

 

Cl?dire Re?edin?? Familial?

Cl?dire re?edin?? familiar? compus? din 5 camere dintre care, 3 sunt înc?lzite cu sistemul de înc?lzire de tip hypocaustum (aer cald care circul? pe sub podea).

Citeşte mai mult...