Language:

 
Român? (România)English (United Kingdom)

 
Cercetare Arheologic?

 

 

PROIECT

CON?INUT

1. Porolissum Forum Project (John Cabot University, Roma, Muzeul Jude?ean de Istorie ?i Art? Zal?u=MJIAZ)

Cercetarea Forumului municipiului roman Porolissum, inima ora?ului, situat la sud de castrul de pe Dealul Pomet (în derulare din anul 2004). www.porolissum.org

2. Mithras Project (UBB-Cluj, HU-Berlin, BMGE-Budapesta, FHE-Erfurt, UK-Köln)

Cercetarea cl?dirii a?a-zisului templu subteran Mithraeum amplasat la vest de cl?direa comandamentului Principia (2009-2012, în derulare).

3. Necropolis Porolissensis Project (Universitatea Babe?-Bolyai Cluj)

Investiga?ii în necropola roman? a ora?ului Porolissum amplasat? pe dealul Ursoie?, în vederea complet?rii cercet?rilor anterioare ?i a stabilirii ritului ?i ritualurilor funerare ale comunit??ilor romanne de la Porolissum (2006-2009, finalizat, www.porolissumproject.ro ).

4. Proiect Cl?diri Târzii din Castru
(Institutul de Arheologie ?i Istoria Artei-Cluj-IAIA)

Continuarea cercet?rii începute în campanile din anii 70 pentru stabilirea cronologiei ?i evolu?iei amenaj?rilor romane din preajma Por?ii Praetoria (în derulare din 2010).

5. Proiect Porolissum în evul mediu (MJIAZ, UBB Cluj)

- Cercetarea M?n?stirii Sf. Margareta de Mese? ?i a necropolei din jurul acesteia, amenajat? probabil în dreptul Por?ii Principalis Dextra (în derulare, cu întrerupere, din 2009 )
- Cercetarea chiliilor de pe Dealul C?mnin ?i Viile Jacului în vederea studierii fenomenului monahal din arealul Porolissum-ului (în perspectiv? 2011).

6. Proiect Porolissum preroman (MJIAZ)

- Continuarea cercet?rilor pe M?gura Moigradului în vederea stabilirii caracterului sitului arheologic în epoca dacic? clasic? (în derulare începând cu 1984).
- Continuarea cercet?rilor în fortifica?ia preistoric? de pe Dealul C?mnin pentru stabilirea etapelor ?i tehnicilor de realizare a amenaj?rilor defensive (în perspectiv? 2011)

7. Proiect Apeductul Roman (MJIAZ)

- valorificarea cercet?rilor anterioare din zona ?irului de piloni ?i prospec?iuni în zona bazinelor de ap? romane (1996-1997 ?i în perspectiv?).

8. Proiect de evaluare de teren (MJIAZ)

Prospec?iuni geofizice ?i sondaje pentru evaluarea zonei dintre dealurile Pomet ?i Ferice (din zona T?ul Bivolilor) în vederea valorific?rii turistice a terenului ?i amenaj?rii unei zone de agrement (în perspectiv? 2011).

9. Proiect de cercetare a zonei de intrare în ora?ul roman (MJIAZ, IAIA Cluj) prev?zut în Proiectului Traseul Castrelor

- Finalizarea cercet?rii fortifica?iei de vam?, a por?ii ?i a zidului de incint? din zona intr?rii în ora?ul Porolissum (în perspectiv? 2012)

10. Proiect cercetare Vicus castru de pe Dealul Pomet (MJIAZ)

- Continuarea cercet?rii cl?dirilor civile din dreptul castrului de pe Pomet ?i dinspre terasa templelor (în continuare)

11. Proiect Amfiteatru (prev?zut în Proiectului Traseul Castrelor; UBB Cluj)

- Continuarea cercet?rilor anterioare în vederea valorific?rii monumentului pentru organizarea de evenimente (în perspectiv? 2012)

12. Municipiul Porolissum (MJIAZ, Universitatea Catolic? din Nijmegen, Olanda)

M?sur?tori geofizice executate în partea sudic? a Dealului Pomet pentru stabilirea planimetriei ora?ului roman Porolissum (finalizat 1997).

13. Forumul Municipiului Porolissum (MJIAZ, Institutul de Arheologie din Nitra, Slovacia)

M?sur?tori geofizice executate în partea sudic? a Dealului Pomet pentru stabilirea planimetriei Forum-ului ora?ului roman Porolissum (finalizat 1998).

14. Harta geofizic? a siturilor romane de pe teritoriul Daciei-ROMMAP (UBB Cluj, MJIAZ)

Scopul principal al proiectului este acela de a carta siturile romane din Dacia, civile ?i militare pentru crearea unei har?i generale, dar ?i de detaliu pentru fiecare sit studiat. (2007-2009, finalizat, http://hiphi.ubbcluj.ro)