Language:

 
Român? (România)English (United Kingdom)

 
Cimitirul (NECROPOLA)

În anii 50 ?i mai apoi între 2006 ?i 2010 au fost effectuate cercet?ri arheologice în cimitirul a?ez?rii romane de la Porolissum, situat în hotarul satelor Moigrad ?i Jac.

Colectivul ?tiin?ific, format din cercet?tori din ?ar? ?i str?in?tate, a dezvelit numeroase morminte de incinera?ie din sec. 2–3 d.Chr., dou? incinte funerare din piatr?, un segment din drumul roman imperial precum ?i o parte a unui cimitir medieval din sec. 12–15.

 

Prin cercet?rile interdisciplinare bazate pe metode geofizice, antropologice, topografice ?i arheologice s-a reu?it determinarea întinderii ?i evolu?iei cronologice a cimitirului roman, au fost abordate probleme legate de fenomenologia spa?iului funerar ?i a spa?iului urban, respectiv acelea legate de obiceiurile de înmormântare din diferite epoci.