Language:

 
Romān? (Romānia)English (United Kingdom)

 
M?gura Moigradului

Deal de origine vulcanic?, o masiv? mas? de piatr? (andezite, granite, etc.) care este exploatat? īn prezent de o carier? situat? pe versantul de S-V al dealului,

 

M?gura Moigradului ne apare ca un impresionant trunchi de con cu altitudinea maxim? de 514 m. ?i o diferen?? de nivel de 224 m fa?? de valea Ortelecului,care a creat trec?toarea amintit?. Platoul superior al conului vulcanic amintit, de form? oval?, are un diametru mare de cca. 400 m, iar cel mic de cca. 250 m, suprafa?a total? a acestuia fiind de 7 ha.Pe M?gura Moigradului au fost f?cute fortuit descoperiri arheologice īnc? din anul 1855 (descoperirea unui dacic tezaur din podoabe din argint), dar cercet?ri sistematice īncepānd cu anii 1940, 1958-1959, īns? cu o anumit? constan?? ?i rigoare doar īn anii 1984, 1987-1995, 2002. Considerat? ini?ial ca necropol? dacic? de incinera?ie, M?gura Moigradului ne apare tot mai mult ?i mai sigur ca un spa?iu sacru destinat depunerilor rituale (sec. I ī.Chr.), iar mai apoi o īntins? a?ezare dacic? fortificat? (sec. I d.Chr.), precedat? de locuiri sporadice preistorice ?i succedat? de o fortificare roman? (sec. II-III) ?i mai apoi medieval? (sec. XII-XIV) a dealului.