Language:

 
Român? (România)English (United Kingdom)

 

Complex  de  cl?diri

Jupiter Optimus Maximus Dolichenus - zeul oficial roman care poate fi considerat zeu universal, era considerat st?pân al cerului, luminii, fulgerelor, tunetelor, al energiei creatoare de natur? ?i al ordinii publice si avea o atrac?ie deosebit? în rândurile armatei. În templu aveau loc importante festivit??i ?i ritualuri în cadrul c?rora se oficiau mese comune. Acest aspect justific? asocierea întâlnit?, în general, între templu ?i taberna.