Language:

 
Român? (România)English (United Kingdom)

 
Istorie
Index articol
Istorie
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Toate paginile

 

Rezerva?ia arheologic? de la Porolissum cuprinde un important centru preistoric (neolitic, bronz, hallstatt) ?i dacic situate pe M?gura Moigradului (cca.15 ha), precum ?i fortifica?ii romane, valuri de p?mânt, (pe cca 8 km lungime), ?an?uri ?i ziduri de ap?rare, dou? castre romane, a?ezarea civil? a castrului mare vicus -militar, a?ezarea civil? urban? - municipiul roman Porolissum, necropole romane, amfiteatru roman, dou? aliniamente de apeducte pe piloni cu o lungime de cca 300 m. Toate aceste elemente de civiliza?ie roman? formau un important centru militar ?i urban, care a fost capital? a provinciei Dacia Porolissensis, organizat? de împ?ratul Hadrian, probabil în anul 123 d.Ch.

Municipium-ului roman Porolissum i se cunoa?te traseul zidului de incint?, amplasarea por?ilor principale de intrare în ora?, arterele principale de circula?ie – drumurile de piatr? pe care se v?d ?i ast?zi urmele carelor romane. În mijlocul acestei suprafe?e de peste 30 ha de teren pe care se întinde municipiul roman Porolissum a fost identificat ?i cercetat par?ial ?i forum-ul municipiului.

Întreg acest uria? ?i important complex arheologic este amplasat în centrul principalei trec?tori de vale din nord vestul Daciei, trec?toare realizat? prin ramifica?ia final? a mun?ilor Apuseni care este muntele Mese?, trec?toare cunoscut? în istorie sub denumirea de Poarta Mese?an?. Identificat arheologic înc? de la sfâr?itul secolului al XIX-lea, la Porolissum au fost efectuate cercet?ri arheologice, înc? de la începutul secolului al XX – lea acestea continuând în perioada interbelic?.

 

Cercet?rile ?tiintifice au identificat principalele componente ale rezerva?iei localizând si cercetând par?ial a?ezarea dacic? de pe M?gura Moigradului, castrul mare (300 x 240m) de pe dealul Pom?t, castrul mic(101x90m) de pe dealul Citera, amfiteatrul, terasa sanctuarelor, sistemul defensiv roman, valuri, ?an?uri pe cca 8 km lungime, ?i ziduri de ap?rare. Valul dublu - identificat ulterior ca fiind în fapt aliniamentele unui apeduct dublu (civil si militar); a fost construit pe piloni cu dimensiunile de 6x6m ?i respective de 3x3m., piloni lucra?i din zid?rie plin? de piatr? prins? cu mortar ?i care avea cca 3-4 etaje (aprox 30-35 m. în?l?ime). Cercet?rile arheologice începute in anul 1977 au investigat ?i decopertat obiectivele importante ale întregului complex arheologic. A fost delimitat castrul mare de pe dealul Pom?t, au fost s?pate integral cele patru por?i ?i principia castrului, a fost decopertat cca 80% din amfiteatrul roman, s-a decopertat strada principal? (cca 300 m.) de pe Terasa Sanctuarelor, au fost cercetate ?i decopertate dou? temple ?i ?apte case din a?ezarea militar? (vicus-ul militar), fiind identificat? ?i cercetat? integral fortifica?ia de poart? de pe latura nordic? a centrului Porolissum, cunoscut?, dup? inscrip?iile identificate aici, ca fiind vama de la Porolissum.