Language:

 
Român? (România)English (United Kingdom)

 
Bun venit!

Porolissum cel mai nordic bastion al Imperiului Roman din Provincia Dacia d? timpul înapoi cu 2000 de ani.  Unic în Transilvania de Nord dar ?i în ?ar?, cu o suprafata 500 ha, Porolissum este un uria? muzeu în aer liber ?i un reper al S?lajului ca obiectiv turistic de interes local, regional ?i chiar european.

Diverse evenimente organizate la Moigrad - Porolissum ne dau ?ansa azi s? dam timpul înapoi, pân? in anul 106 dupa Ch, s? vedem pe drumul roman: legiuni de solda?i, demonstra?ii de lupte ?i s? gust?m mâncare g?tit? dup? tradi?ia roman?. Construit din lemn la inceput, Amfiteatrul roman de al Porolissum, a fost reconstruit din piatr? în anul 157 d.Chr, sub comanda împ?ratului Marcus Aurelius.  Arena amfiteatrului de la Porolissum o dep?seste pe cea a amfiteatrului de la Ulpia Traiana – capitala Daciei – colonie edificat? de împ?ratul Traian. Arena de la Porolissum poate g?zdui excelente proiec?ii de film în aer liber si concerte de neuitat!

Nu este dat oricui s? ajung? la Porolissum. Fii printre cei ale?i!