Language:

 
Român? (România)English (United Kingdom)

 
Descoperire arheologic?

Descoperire arheologic? fabuloas? în zona sacr? de la Porolissum.

Surpriza de sub capacul de o ton? ?i jum?tate

Premier? în istoria cercet?rilor arheologice din Complexul Arheologic Porolissum, din S?laj. Un sarcofag din calcar cioplit, vechi, probabil de aproape 2.000 de ani, a fost descoperit în zona sacr? din complex.

 

Prezen?a sarcofagului în zon? a fost pus? în eviden?? cu ocazia s?p?turilor de salvare ce au loc în Complexul Arheologic Porolissum pentru proiectul ”Circuitul Castrelor”. Arheologii au descoperit sarcofagul în timp ce s?pau pe traseul unei viitoare re?ele electrice, ce ar urma s? alimenteze cu electricitate sistemul de iluminare nocturn? a complexului. Potrivit arheologului Horea Pop, ?eful Sec?iei de Cercetare din cadrul Muzeului Jude?ean de Istorie ?i Art? Zal?u, acest prim sarcofag descoperit la Porolissum nu a ap?rut, a?a cum ar fi fost de a?teptat, în necropolele din complexul arheologic, ci a fost descoperit întâmpl?tor, în zona sacr?, mai exact între templul zeului Bel ?i vama roman?, în apropiere de drumul roman. În data de 27 iulie, cu sprijnul executantului lucr?rilor de restaurare, capacul sarcofagului, care cânt?re?te aproximativ o ton? ?i jum?tate, a fost ridicat, dezv?luindu-le arheologilor con?inutul pe care, pân? în acel moment, doar îl anticipau. În 28 iulie, 2015 speciali?tii Muzeului Jude?ean au trecut la cercetarea acestui con?inut, reprezentat, din nefericire, de numai câteva oseminte.

”Din p?cate, con?inutul sarcofagului a fost jefuit integral în antichitate. Scobitura c?ut?torilor de comori este evident? în capacul sarcofagului, ceea ce înseamn? c? jaful s-a petrecut chiar în acel loc. Ho?ii au furat tot, inclusiv opai?ul cu care mor?ii erau, în mod obligatoriu, îngropa?i”, explic? Horea Pop. Ce este, îns?, deopotriv?, interesant ?i intrigant este faptul c? din sarcofag au disp?rut ?i o parte dintre oasele celui îngropat acolo, ceea ce ar putea duce cu gândul la ipoteza c? în respectivul mormânt ar fi fost îngropat un sfânt. ”Nu am g?sit nici un os lung, de genul femurului, care ?tim c? se p?streaz? bine în timp. Am g?sit doar o mandibul?, un radius ?i un cubitus de la o mân?, un fragment de humerus ?i câteva oase mai mici. Este straniu...”, completeaz? arheologul.

Horea Pop sus?ine c? defunctul a fost, cu siguran??, un personaj important pentru comunitate, fapt ce decurge, pe de-o parte, din a?ezarea sa într-un sarcofag, lucru deloc comun la acea vreme, dar ?i din pozi?ionarea sarcofagului în afara necropolei, într-un loc izolat, privilegiat.

”Oasele p?strate vor fi date spre analiz? unui antropolog pentru a avea informa?ii despre personajul depus în mormânt. Din fericire, avem mandibula acestuia din care se va putea extrage ADN ?i se va putea face o datare precis? cu carbon C14”, spune arheologul s?l?jean. Deocamdat?, se presupune c? sarcofagul ar fi de epoc? roman?, îns? arheologii nu exclud varianta ca el s? apar?in? unei perioade mai târzii.

Inten?ia Muzeului Jude?ean de Istorie ?i Arta este de a restaura sarcofagul ?i de a-l expune protejat în apropierea locului unde a fost g?sit.