Alege Limba:

 
Român? (România)English (United Kingdom)

 
Porolissum Fest 2012
There are no translations available.

POROLISSUM FEST 2012 Proiectul finan?at de c?tre Administra?ia Fondului Cultural Na?ional „Porolissum Fest-romani ?i barbari la grani?a de nord-vest a Daciei” ?i-a propus realizarea unei manifest?ri culturale ?i ?tiin?ifice în scopul promov?rii patrimoniului cultural antic, desf??urat? într-un spa?iu geografic înc?rcat de istorie, Complexul Arheologic Porolissum.

 

Punctul culminant al proiectului l-a constituit realizarea ?i desf??urarea festivalului de reconstituire istoric? în perioada 03–05 august 2012. Scopul principal al proiectului a fost acela de a promova patrimoniului cultural reprezentat de situl arheologic Porolissum ?i a resurselor naturale locale. Întregul proiect a fost realizat de c?tre Muzeul Jude?ean de Istorie ?i Art? din Zal?u în calitate de solicitant, în parteneriat cu 13 organisme, institu?ii, asocia?ii din jude? ?i din Transilvania. Masa rotund?, organizat? la Porolissum în preambulul festivalului în 3 august, a constat în patru prezent?ri power point ?i lu?ri de cuvânt privind valorificarea ?tiin?ific? ?i turistic? a Complexului Arheologic Porolissum. Totodat? a fost vernisat? ?i expozi?ia de postere Aurul ?i argintul Daciei.

 

Pentru ziua a doua a festivalului au fost propuse excursii tematice la obiective istorice din arealul sitului Porolissum. Corturile militare ale celor 9 trupe de reconstituire istoric?, participante la festival, au fost cantonate în tab?ra arheologic? de la Porolissum ?i au însumat un num?r de cca. 200 de renactori.

 

Deschiderea oficial? a festivalului de reconstituire istoric? a avut loc, la Porolissum, în Amfiteatru, unde au fost ?inute alocu?iuni legate de momentul istoric recreat: funeraliile împ?ratului Traian ?i proclamarea noului împ?rat, Hadrian. A fost evocat? personalitatea complex? a împ?ratului Traian, întemeietorul Daciei romane ?i a continuatorului s?u Hadrian.

 

Parada trupelor de reenactment a marcat schimbarea loca?iei festivalului din incinta Amfiteatrului în fa?a Por?ii Praetoria. Gladiatori au prezentat un spectacol gustat de public. Acesta, prezent de-alungul festivalului în num?r de peste 1200 de participan?i, a putut gusta din preparatele realizate dup? re?etele antice ale lui Apicivs, au avut ocazia s?-?i achizi?ioneze o serie de suveniruri, replici dup? piese antice, tricouri personalizate, jocuri sau s? participe la concursurile de tir cu arcul, aruncatul l?ncii, a pietrei sau a securii. Momentul culminant al festivalului l-a constituit reconstituirea scenei de b?t?lie din fa?a Por?ii Praetoria dintre romanii, ap?r?tori ai castrului ?i barbari.

 

Spectacolul de reconstituire istoric? s-a încheiat cu salutul trupelor participante. Festivalul a fost închis printr-unconcert de muzic?. Toate manifest?rile din cadrul festivalului s-au derulat sun auspiciile motto-ului Retr?ie?te istoria al?turi de noi!