Language:

 
Român? (România)English (United Kingdom)

 
Porolissum Fest 2013

DACI vs. ROMANI. 1925 DE ANI DE LA PRIMELE CONFRUNT?RI

 

Proiectul AFCN (Administra?ia Fondului Cultural Român) „Porolissum Fest-Daci vs. Romani. 1925 de ani de la primele confrunt?ri” ?i-a propuns realizarea unei manifest?ri culturale ?i în scopul promov?rii patrimoniului cultural antic, desf??urat? în comunele Mir?id ?i Creaca, într-un spa?iu geografic încânt?tor, înc?rcat de istorie. Este vorba, mai precis, despre complexul arheologic Porolissum, suprapus de hotarele celor dou? comune amintite ?i de proprietatea de 200ha a Consiliului Jude?ean S?laj.

 

Punctul culminant al proiectului l-a constituit realizarea ?i desf??urarea unui festival de reconstituire istoric? în perioada 6-7 iulie 2013. Proiectul „Porolissum Fest-Daci vs. Romani. 1925 de ani de la primele confrunt?ri” s-a adresat locuitorilor jude?ului S?laj, ace?tia fiind principalul grup ?int?, dar, din experien?ele anterioare, a existat ?i o participare din jude?ele învecinate ?i chiar din alte ??ri. Împlinirea a 1900 de ani de la ridicarea Columnei lui Traian la Roma a fost un motiv în plus pentru desf??urarea acestui eveniment cultural.

 

Activit??ile principale ale festivalului, s-au desf??urat între 6-7 iulie 2013 ?i au cuprins: o conferin?? privind Porolissum-cercet?ri arheologice recente, excursii tematice (la obiective arheologice din perimetrul extins al complexului Porolissum), parad? militar? a trupelor de reenactment, expozi?ii cu vânzare replici ?i suveniruri, standuri pentru alimenta?ie public? cu mâncare dup? re?ete antice în vesel? „roman?”; vizitarea taberelor militare; ateliere tematice pentru copii ?i adul?i; momente artistice; concursuri de tras cu arcul, cu suli?a, cu securea ?i cu pra?tia; reconstituirea primului conflict militar antic dintre daci ?i romani la Tapae din anul 88 d.Chr.; evocarea unor ritualuri antice din cadrul anturajului împ?ratului roman Domi?ian.

 

Pentru întâia oar?, în Amfiteatrul ora?ului roman Porolissum, au evoluat solista de muzic? Paula T?r?u, trupa Musix ?i deja celebrii membri ai forma?iei Ad Hoc. Întregul proiect a fost realizat de c?tre Muzeul Jude?ean de Istorie ?i Art? din Zal?u în calitate de solicitant, în parteneriat cu: Direc?ia Jude?ean? Pentru Cultur? S?laj (DJC Sj), Institu?ia Prefectului S?laj, Asocia?ia Amicii Muzeului-Zal?u, Inspectoratul ?colar Jude?ean S?laj, Prim?ria Comunei Mir?id, Societatea Academic? Gh. I. Br?tianu-Filiala Sighetul Marma?iei, Asocia?ia de Dezvoltare Intercomunitar? S?laj Plus, Agen?ia de Turism AVIAS Transilvania-Zal?u, Biblioteca Jude?ean? I. S. B?descu-Zal?u, Asocia?ia Cultural? Hieronymus-Bra?ov, Asocia?ia Cultural? Borla.

 

Reu?ita festivalului a fost asigurat? de participarea trupelor de reconstituire istoric? Nimfele Daciei-Zal?u, Trupa de teatru antic Eos-Zal?u, Terra Dacica Aeterna-Cluj, Vulturii din C?lata, Lupii Pustei-Valea Ierului, COH III Campestris-Zal?u, LEG XIII GEM-Apvlvm, Virtvs Antiqva-Cluj, Lupii Daciei-Zal?u.

 

Bugetul proiectului a fost de cca. 60.000 lei din care contribu?ia proprie este de peste 10.000 lei, iar finan?area nerambursabil? din partea AFCN este de 46.574 lei.