Language:

Mesaj

Istorie

 

Rezervaţia arheologică de la Porolissum cuprinde un important centru preistoric (neolitic, bronz, hallstatt) şi dacic situate pe Măgura Moigradului (cca.15 ha), precum şi fortificaţii romane, valuri de pământ, (pe cca 8 km lungime), şanţuri şi ziduri de apărare, două castre romane, aşezarea civilă a castrului mare vicus -militar, aşezarea civilă urbană - municipiul roman Porolissum, necropole romane, amfiteatru roman, două aliniamente de apeducte pe piloni cu o lungime de cca 300 m. Toate aceste elemente de civilizaţie romană formau un important centru militar şi urban, care a fost capitală a provinciei Dacia Porolissensis, organizată de împăratul Hadrian, probabil în anul 123 d.Ch.

Municipium-ului roman Porolissum i se cunoaşte traseul zidului de incintă, amplasarea porţilor principale de intrare în oraş, arterele principale de circulaţie – drumurile de piatră pe care se văd şi astăzi urmele carelor romane. În mijlocul acestei suprafeţe de peste 30 ha de teren pe care se întinde municipiul roman Porolissum a fost identificat şi cercetat parțial şi forum-ul municipiului.

Întreg acest uriaş şi important complex arheologic este amplasat în centrul principalei trecători de vale din nord vestul Daciei, trecătoare realizată prin ramificaţia finală a munţilor Apuseni care este muntele Meseş, trecătoare cunoscută în istorie sub denumirea de Poarta Meseşană. Identificat arheologic încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, la Porolissum au fost efectuate cercetări arheologice, încă de la începutul secolului al XX – lea acestea continuând în perioada interbelică.

 

Cercetările știintifice au identificat principalele componente ale rezervaţiei localizând si cercetând parţial aşezarea dacică de pe Măgura Moigradului, castrul mare (300 x 240m) de pe dealul Pomăt, castrul mic(101x90m) de pe dealul Citera, amfiteatrul, terasa sanctuarelor, sistemul defensiv roman, valuri, şanțuri pe cca 8 km lungime, şi ziduri de apărare. Valul dublu - identificat ulterior ca fiind în fapt aliniamentele unui apeduct dublu (civil si militar); a fost construit pe piloni cu dimensiunile de 6x6m şi respective de 3x3m., piloni lucraţi din zidărie plină de piatră prinsă cu mortar şi care avea cca 3-4 etaje (aprox 30-35 m. înălţime). Cercetările arheologice începute in anul 1977 au investigat şi decopertat obiectivele importante ale întregului complex arheologic. A fost delimitat castrul mare de pe dealul Pomăt, au fost săpate integral cele patru porţi şi principia castrului, a fost decopertat cca 80% din amfiteatrul roman, s-a decopertat strada principală (cca 300 m.) de pe Terasa Sanctuarelor, au fost cercetate şi decopertate două temple şi şapte case din aşezarea militară (vicus-ul militar), fiind identificată şi cercetată integral fortificaţia de poartă de pe latura nordică a centrului Porolissum, cunoscută, după inscripţiile identificate aici, ca fiind vama de la Porolissum.