Alege Limba:

Message

Clădire-locuinţă


Clădire-locuinţă ce făcea parte din aşezarea civilă(vicus) a castrului. Construită cu zid de piatră şi acoperiş cu învelitoare din ţigle şi olane edificiul prezenta un porticus. Încăperile dinspre drum erau spaţii comerciale - prăvălii, ce aveau la subsol pivniţe ca spaţii de depozitare a produselor marfă.